Tân Thiên Long MobileVNG

CHUỖI SỰ KIỆN VANG DANH GIANG HỒ 25/12 - 31/12

Từ đến

TÌNH MÃN GIA VIÊN

Sự kiện | 


THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Diễn ra từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2019

HƯỚNG DẪN

    • Các Thiếu Hiệp tham gia Nhiệm Vụ Ngày, Nhiệm Vụ Bang, Khoa Cử, Diệt Ác Tầm Bảo, Phân Kim Định Huyệt, Phó Bản thường, Phó Bản Anh Hùng, Kỳ Binh Tầm Bảo, tống Liêu Đại Chiến, Hành Tửu Lệnh Bang, Luyện Công Bang để thu thập chữ TÌNH MÃN GIA VIÊN.

    • Thiếu hiệp có thể tặng chữ cho hào hữu của mình trong giao diện PHÚC LỢI - TÌNH MÃN GIA VIÊN, chọn ký tự rồi nhấp nút TẶNG CHỮ.
    • Vào lúc 19:00 đến 21:00 sẽ mở Lì Xì. Sưu Tầm đủ 4 chữ sẽ nhận được ngẫu nhiên Nguyên Bảo Khóa và sẽ khấu trừ chữ đang có.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang