Giới thiệu

"Cẩm y hoa sách tung thiên hạ
Lục mạch hạo khí trấn nam nhai."

Thiên Long là môn phái Nội Công, đánh tầm xa, sở hữu chiêu thức khống chế mạnh và có thuộc tính tấn công nhiều nhất trong các môn phái. Thiên Long nổi danh giang hồ với Nhất Dương Chỉ và bộ Lục Mạch Thần Kiếm.

 • Đặc điểm: Nội Ngoại công, tầm xa.
 • Thuộc tính: Huyền – Độc – Băng – Hỏa.

Hệ thống kỹ năng

Biểu tượng Tên Mô tả kỹ năng
Nhất Dương Chỉ
 • Tuyệt học Đại Lý Đoàn Thị, sau khi dùng gây nhiều sát thương cho mục tiêu. (chờ 6 giây)
Bát Môn Tỏa
 • Sau khi dùng, khiến mục tiêu bị Phong Ấn. Bị Phong Ấn sẽ không thể di chuyển hoặc dùng kỹ năng, không thể giải trừ. (chờ 20 giây)
Thiếu Trạch Kiếm
 • Chiêu thức linh hoạt nhất trong Lục Mạch Kiếm. Tấn công tối đa 4 mục tiêu, khiến tỉ lệ chính xác giảm 50%, duy trì 4 giây. (chờ 15 giây)
Trung Xung Kiếm
 • Tuyệt học truyền đời của Đại Lý Đoàn Thị, dùng chỉ pháp này có thể gây sát thương và khiến địch mất cân bằng thuộc tính, khiến mục tiêu chịu thêm 15% sát thương từ 1 thuộc tính ngẫu nhiên, duy trì 10 giây. (chờ 20 giây)
Tam Dương Khai Thái
 • Tuyệt học Thiên Long, thi triển 4 giây, mỗi 0.5 giây khiến phạm vi 3m xung quanh, tối đa 6 kẻ địch chịu sát thương. (chờ 15 giây)
Chỉ Điểm Giang Sơn
 • Tuyệt học Thiên Long, sau khi dùng khiến mục tiêu chịu sát thương và tăng sát thương phải chịu, duy trì 15 giây. (chờ 12 giây)
Thương Dương Kiếm
 • Chiêu thức mãnh liệt nhất trong Lục Mạch Kiếm, gây sát thương mục tiêu kèm Thương Dương Kiếm Thương, mỗi giây gây mất sinh lực bằng 60% tấn công. Nếu mục tiêu di chuyển sẽ không bị sát thương. ( Chờ 12 giây)
Bách Bộ Xuyên Dương
 • Chân khí chuyển động toàn thân. Sau khi dùng, tất cả kỹ năng +100% chính xác, duy trì 15 giây. (chờ 70 giây)
Lục Mạch Kiếm
 • Biến hóa ảo diệu, kiếm thần vô địch! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. (chờ 30 giây)