Giới thiệu

"Tà nhật bán sơn,
Minh yên lưỡng ngạn,
Số thanh hoành địch,
Nhất diệp biển châu."

Đệ tử Tiêu Dao không nhiều, cũng không tụ thành nhóm, có người làm quan triều đình, cũng có người du lãng giang hồ. Đệ tử phái Tiêu Dao ở đâu thì nơi đó chính là phái Tiêu Dao. Cho nên giang hồ có nói “Chưa từng gặp người của Tiêu Dao, chỉ từng nghe chuyện Tiêu Dao”. Võ công của phái Tiêu Dao khi thi triển hết sức đẹp mắt, vừa nhẹ nhàng phiêu dật, vừa linh động thanh thoát.

 • Đặc điểm: Nội công, tầm xa.
 • Thuộc tính: Hỏa

Hệ thống kỹ năng

Biểu tượng Tên Mô tả kỹ năng
Tiêu Dao Phiến
 • Tuyệt học Tiêu Dao, ném vũ khí tấn công mục tiêu nhiều lần, gây nhiều sát thương. (chờ 6 giây)
Định Hải Châm
 • Kỳ môn công pháp của Tiêu Dao, đặt 1 bẫy tấn công hẹn giờ duy trì 6 giây, địch trúng bẫy chịu sát thương mỗi giây. (Chờ 15 giây)
Lăng Ba Vi Bộ
 • Đệ nhất khinh công, võ học thần diệu của Tiêu Dao, di chuyển ngay về trước cự li tối đa 10m (chờ 20 giây)
Vân Thể Phong Thân
 • Tuyệt kỹ Tiêu Dao, dùng thuật Kỳ Môn tăng mạnh nội lực, sát thương +30% . (chờ 60 giây)
Bát Trận Đồ
 • Thi triển Bát Trận Đồ, 2 giây sau khiến mục tiêu và địch gần đó chịu sát thương và 3 giây Tấn công. Trong trạng thái Tấn công không thể dùng kỹ năng. (chờ 15 giây)
Khê Sơn Hành Lữ
 • Tấn công nhanh gọn, khiến mục tiêu bị sát thương và 20% bị Suy Yếu, sát thương phải chịu +50%, duy trì 12 giây. (chờ 8 giây)
Đạn Chỉ Thần Công
 • Tấn công nhẹ nhàng mà sắc sảo. Tụ khí 0.8 giây khiến mục tiêu chịu sát thương và 4 giây Định Thân. Bị Định Thân không thể di chuyển, có thể dùng kỹ năng. (chờ 12 giây)
Bài Sơn Đảo Hải
 • Tấn công như vũ bão, thi triển nhiều khí kình tấn công mục tiêu, gây nhiều sát thương. (chờ 15 giây)
Bắc Minh Thần Công
 • Sóng ngầm cuồn cuộn, ai dám cản ta! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. (chờ 30 giây)