Giới thiệu

"Nga My sơn nguyệt bán luân thu,
Ảnh nhập Bình Khương giang thuỷ lưu.
Dạ phát Thanh Khê hướng Tam Giáp,
Tư quân bất kiến há Du Châu"

Đặc trưng võ công Nga My là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức. Đệ tử Nga Mi ngoài gây sát thương còn hỗ trợ hồi sinh lực cho đồng đội, là một thành phần không thể thiếu trong các phó bản hay PK tổ đội. Đòn đánh gây tử vong có phép điểm huyệt, phép cầm nã bẻ tay chân đối phương.

 • Đặc điểm: Nội công, tầm xa.
 • Thuộc tính: Huyền

Hệ thống kỹ năng

Biểu tượng Tên Mô tả kỹ năng
Đà Nê Đới Thủy
 • Vì đâu sầu khổ? Chẳng được bên nhau! Sau khi dùng gây nhiều sát thương cho mục tiêu. ( chờ 6 giây)
Cửu Âm Thần Trảo
 • Tấn công xuyến thấu mục tiêu, gây nhiều sát thương và mất sinh lực, mỗi 2 giây gây thêm sát thương, duy trì 10 giây. (chờ 15 giây)
Chưởng Nhãn Pháp
 • Gây nhiều sát thương cho mục tiêu, 30% khiến mục tiêu chịu 4 giây Mù. Bị Mù sẽ mất kiểm soát di chuyển. (Chờ 12 giây)
Nguyệt Lạc Tây Sơn
 • Trăng lặn đỉnh núi, nắng sớm rực trời, sau khi dùng khiến địch trong phạm vi 3m xung quanh bị mù. (chờ 30 giây)
Tây Tử Bổng Tâm
 • Tuyệt học Nga Mi, gây cho 1 mục tiêu nhiều sát thương, chuyển sát thương cho kẻ địch khác trong phạm vi 4m, tối đa chuyển 3 lần. (chờ 12 giây)
Thanh Tâm Thiện Chú
 • Hồi phục sinh lực cho mục tiêu trong phạm vị 10m.
Phật Quang Phổ Chiếu
 • Phật quang soi sáng, phổ độ chúng sinh. Duy trì thi triển 5 giây, trong thời gian duy trì, mỗi giây giúp phạm vi 5m xung quanh, tối đa 6 đồng đội hồi sinh lực. ( chờ 1 giây)
Thất Thần
 • Sau khi dùng không bị sát thương cũng không không thể dùng kỹ năng. Duy trì 8 giây. (chờ 61 giây)
Cửu Âm Chân Kinh
 • Cương nhu kết hợp, tuyệt học đỉnh cao! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. (chờ 30 giây)