Tính năng

TÍNH NĂNG BANG HỘI - ĐƯỜNG KHẨU

Nhằm để tiện quản lý, khi bang mới thiết lập 5 Đường Khẩu, tức là Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường, Huyền Vũ Đường và Kỳ Lân Đường, mỗi Đường Khẩu thiếp lập 1 Đường Chủ, Bang Chủ và Bang Phó có quyền bãi nhiệm chức vị Đường Chủ, còn chức Đường Chủ giống như cấp Trưởng Lão vậy, mỗi Đường Khẩu tối đa chứa được 40 người.

Khi số người Đường Khẩu không đủ, Bang Chủ, Bang Phó và Trưởng Lão có thể vào 1 Đường Khẩu bất kỳ, Đường Chủ khi được bổ nhiệm sẽ tự động vào Đường Khẩu, Tinh Anh và Bang Chúng cần liên hệ Bang Chủ, Bang Phó hoặc Đường Chủ để được phái vào. Ngoài Đường Chủ, các thành viên khác có thể tùy ý thoát Đường Khẩu. Đường Chủ cần thoái vị mới có thẻ thoát.

Sau khi vào Đường Khẩu, tích cực hoàn thành hoạt động bang, Thứ 2 hàng tuần hệ thống sẽ căn cứ chức vị thành viên trong bang tặng lợi ích Đường Khẩu nhất định, chia lợi ích này là Thông Bảo Bang. Trong kênh bang, Đường Chủ có thể @Thành viên trong sảnh để nhắc thành viên tham gia hoạt động bang.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.