Tính năng

THỦ HỘ THÚ BANG

Giới thiệu

Điều kiện mở: Server mở được 30 ngày

Sau khi mở tính năng Thủ Hộ Thú, người chơi mỗi hoàn thành 10 Nhiệm Vụ Bang, Luyện Kim Bang, mỗi thăm dò 1 lầm Mỏ Vàng Lớn đều được nhận nguyên liệu nuôi dưỡng Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Sau khi nhận, có thể đến chỗ Lý Chấn Hưng cho ăn, mỗi người chơi mỗi tuần tối đa được cho ăn 40 lần.

Thành viên bang dùng Quỳnh Tương Ngọc Lộ cho Thủ Hộ Thú ăn, tăng trưởng thành Thủ Hộ Thú, đồng thời nhận Thông Bảo Bang.

Mỗi tuần tối đa có thể cho Thủ Hộ Thú ăn 3600 lần, sau khi đã đạt tới giới hạn, thiếu hiệp chỉ có thể nhận được Thông Bảo Bang, Thủ Hộ Thú không thể tăng thêm trưởng thành.

Cấp Thủ Hộ Thú càng cao, khi nuôi dưỡng được nhận lại càng nhiều! Thưởng Thông Bảo Bang người chơi nhận khi cho Thủ Hộ Thú ăn càng nhiều, đồng thời Thủ Hộ Thú mỗi lần tăng 5 cấp, thưởng trong Rương Phúc Lợi Thủ Hộ sẽ tăng lên.

Khi Bang tham gia Lãnh Địa Chiến, Bang Chủ và Bang Phó có thể phái các loại Thủ Hộ Thú ra tham chiến (Trong giai đoạn Phòng Nghỉ Lãnh Địa Chiến và Chiến Trường, Bang tham chiến sẽ không thể đổi Thủ Hộ Thú tham chiến), Thủ Hộ Thú được chia thành các loại: Xung Phong Thú, Liệp Sát Thú và Trấn Thủ Thú.

Các loại thủ hộ thú

Xung Phong Thú: Khi Lãnh Địa Chiến khai chiến, Xung Phong Thú sẽ đến Khu Cờ Chiến, tăng cho bản thân và các thành viên bang phe ta trong phạm vi 10m hiệu quả bảo vệ. Tăng Thương và Giảm Thương 20%, nếu thành viên bang phe ta rời phạm vi bảo vệ hoặc Thủ Hộ Thú tử vong thì hiệu quả này sẽ mất.

Liệp Sát Thú: Khi Lãnh Địa Chiến khai chiến, Liệp Sát Thú sẽ tìm Thủ Hộ Thú của địch để diệt, Liệp Sát Thú tuy không có hiệu quả bảo vệ, nhưng có thể mau chóng tiêu diệt Thủ Hộ Thú của địch, khiến hiệu quả bảo vệ của địch bị mất.

Khi Lãnh Địa Chiến khai chiến, Trấn Thủ Thú sẽ trấn thủ trước doanh trại phe ta, đồng thời giúp tất cả thành viên phe ta nhận hiệu quả bảo vệ tăng 15% tốc độ đoạt cờ và cứ mỗi 30 giây được hồi sinh lực, khi Thủ Hộ Thú phe ta tử vong thì hiệu quả bảo vệ này sẽ mất.

Diệt được Thủ Hộ Thú phe địch trong Lãnh Địa Chiến sẽ giúp thành viên tham chiến phe ta nhận thêm thưởng 200 Thông Bảo Bang.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.