Tính năng

THỨC TỈNH HUYẾT MẠCH BÍCH NGỌC KỲ LÂN

Khi Bích Ngọc Kỳ Lân đạt Ngộ Tính cấp 15 thì có thể đến Lạc Dương gặp Thái Cổ Thần Long tiêu tốn 150 Kỳ Lân Nguyên Thần để tiến hành Thức Tỉnh Huyết Mạch - Trạng thái thức tỉnh cuối cùng.

Sau khi Thức tỉnh thì Bích Ngọc Kỳ Lân sẽ hóa thành trạng thái Thức Tỉnh, Ngộ tính, Kĩ năng,Luyện Hồn, tất cả đều kế thừa Bích Ngọc Kỳ Lân trước khi thức tỉnh, Lv = 1.

Sau khi thức tỉnh thì tư chất của Bích Ngọc Kỳ Lân được gia tăng đáng kể.

Ngoại hình Bích Ngọc Kỳ Lân sau khi thức tỉnh.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.