Tính năng

QUYẾT CHIẾN TẦN HOÀNG LĂNG

GIỚI THIỆU

Vào 21:30 thứ 2 hàng tuần, hoạt động Quyết Chiến Tần Lăng sẽ mở, Huynh Tỷ cùng tổ đội đến Lạc Dương gặp NPC Hoàng Linh để báo danh tham dự. Khi đạt 80 người sẽ mở phó bản Quyết Chiến Tần Lăng - Liên Server.

HƯỚNG DẪN THAM GIA

Tổ đội với nhau theo cùng cấp, phải có Thư Mời Đỉnh Phong và Mạc Kim Phù để tham gia hoạt động. Khi Điểm Tâm Ma tăng Huynh Tỷ phải dùng Nguyên Bảo Khóa để xóa tâm ma.

Dựa vào số lần hồi sinh, số lượng Kim Mạc Phù sẽ tăng dần và khấu trừ 20% điểm hiện tại.

Lưu ý: Mạc Kim Phù kiếm được tại Kính Hồ Thổ Phỉ, Trân Long Kỳ Cuộc, mua trên thương hội. Thư Mời Đỉnh Phong nhận được từ hoạt động Tần Lăng Chiến thứ 4 hàng tuần.

Nhặt rương để nhận được thưởng và Xu Chiến Quốc để mua trang bị hỗ trợ Huynh Tỷ tại chiến trường.

Sau 30 giây sau khi vào chiến trường sẽ vào trạng thái Loạn Đấu Tổ Đội, Huynh Tỷ có thể giết quái, tiêu diệt người chơi khác tổ đội, mở rương để nhận tích điểm và trân phẩm ngẫu nhiên.

Phần Thưởng sẽ là Tần Hoàng Ngọc có thể mua được tại Tiệm Đổi và mua đấu giá tại Đấu Gía Liên Server.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.