Tính năng

NGŨ THÁNH GIÁNG LÂM

Thời gian diễn ra: Mỗi Thứ 3 hàng tuần, cùng với Binh Thánh Kỳ Trận và Thâm Hải Mê Thành, Ngũ Thánh Giáng Lâm sẽ thay phiên diễn ra.

Cách thức tham gia: Huynh Tỷ lập Quân Đoàn đến Lạc Dương gặp Huyền Mẫn tham gia phó bản.

Độ khó: Ngũ Thánh Giáng Lâm được chia thành 3 cấp độ: thường-khó-địa ngục. Trong đó Phó bản địa ngục, ngoài 4 vị thủ lĩnh: Ma Hô La Già; Càn Đạt Bà; A Tu La; Dạ Xoa, còn có 1 thủ lĩnh với cấp độ cực khó là Ca Lâu La.

Phần thưởng: Nếu vượt ải trảm tướng trong ảo cảnh, có thể mang Bát Bộ Thiên Long Tượng đến chỗ lạo nạp đổi thưởng. Tượng Đá khắc dựa theo hình tượng Thiên Long Bát Bộ trong Ngũ Thánh Giáng Lâm.

Người sở hữu Tượng Đá này có thể đến Lạc Dương-Huyền Mẫn đổi danh hiệu và thưởng giá trị.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.