Tính năng

LUẬN KIẾM GIANG HỒ

Người chơi đạt cấp 99 có thể tham gia khiêu chiến tháp để nhận được nguyên liệu Đúc Trang Bị.

Đến Tô Châu gặp NPC Mạnh Tương Lai để bàn luận võ công khiêu chiến võ học.

Mỗi ngày được khiêu chiến 3 lần.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.