Tính năng

KỸ NĂNG MÔN PHÁI VÕ ĐANG

Giới thiệu

Từ đời Thiên Sư thứ nhất, Võ Đang trở thành môn phái hùng mạnh khó mà xem thường trên giang hồ. Trên núi Võ Đang tụ hợp u, kỳ, ưu, mỹ làm một thể, phong cảnh bốn mùa khác nhau. Từ Nam ra Bắc đã có rất nhiều nhân sĩ ẩn cư tu luyện võ học ở đây.

Đạo pháp Võ Đang thâm hậu, nội công liệt vào hàng đầu trong 9 đại môn phái. Đồng thời trong võ công đệ tử Võ Đang có thuộc tính Băng công làm tăng mạnh sức tấn công của họ.

Sở trường của Võ Đang là dĩ nhu chế cương, lấy tĩnh chế động. Khi đối diện với kẻ địch cuồng bạo, họ có thể áp chế đối thủ bằng những kỹ năng có nội lực tinh thâm, khiến đối thủ không thể cử động.

 • Đặc điểm: Nội công - Tầm xa.
 • Thuộc tính: Băng Công.
 • Vũ khí: Kiếm

Hệ thống kỹ năng

Biểu tượngTênMô tả kỹ năng
Thiên Mã Phi Bão
 • Nhất kiếm phá không, uy thế vô song. Gây nhiều sát thương cho mục tiêu.
Lưỡng Nghi Kiếm
 • Ra đòn không sơ hở, âm dương tương sinh, uy lực vô song. Duy trì 3 giây, cứ 0.5 giây gây sát thương cho mục tiêu.
Như Phong Tự Bế
 • Một tuyệt kỹ Võ Đang, công phu tâm đắc của Trương Huyền Tố Chân Nhân. Sau khi dùng gây nhiều sát thương và làm mục tiêu vào trang thái phong huyệt, duy trì 4 giây.

Thất Tinh Tụ Thủ
 • Tuyệt kỹ Võ Đang, võ học của LâmLinh Tố đạo trưởng. Sau khi dùng sẽ tạo thành khu vực Thất Tinh kết nối trong phạm vi 3m, duy trì 6 giây. Địch muốn qua khu vực này sẽ bị định thân 3 giây.
Thiên Ngoại Phi Tiên
 • Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Sau khi dùng có thể gây nhiều sát thương cho tối đa 6 kẻ địch trong phạm vi 3m.
Du Nhẫn Hữu Dư
 • Cảnh giới cao nhất của võ học. Sau khi dùng tạo mới thời gian chờ của tất cả các kỹ năng ngoài Du Nhẫn Hữu Dư.
Thế Vân Tung
 • Khinh Công tuyệt diệu của đệ tử Võ Đang. Sau khi dùng di chuyển nhanh về phía trước tối đa 10m.
Bạch Hạc Lượng Sĩ
 • Một tuyệt kỹ Võ Đang, tựa như bạch hạc dang cánh. Trong khu vực bạch hạc bay qua, tối đa gây 6 kẻ địch nhiều sát thương.
Vạn Kiếm Quy Tông
 • Vạn khí tự sinh, nhấ kiếm hoành không, quy nguyên võ học, tông viễn công trường, dùng sẽ gây nhiều sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.