Tính năng

KINH MẠCH MỞ DÒNG TIỀM NĂNG THỨ 5

Mở dòng kinh mạch thứ 5: Tiềm Năng Nghị Lực (Xuyên Thấu, Kháng Xuyên Thấu, Xuyên Thấu Chí Mạng, Kháng Xuyên Thấu Chí Mạng).

Bên cạnh đó mở thêm trang bị thứ 5 của tiềm năng kinh mạch Nghị Lực gia tăng sức mạnh và chỉ số nhân vật.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.