Tính năng

KHỞI LINH LONG VĂN

Khi Long văn trưởng thành đạt đủ cấp sẽ mở tính năng khởi linh của Long Cửu Tứ, mỗi con rồng bao gồm 7 dòng thuộc tính cơ bản Long Văn cộng thêm 1 dòng thuộc tính ẩn, sau khi khởi linh sẽ tăng thêm nhiều uy lực cho Long Văn.

Cách Khởi Linh

Đạo cụ Khởi Linh cần Chú Văn Huyết Ngọc hoặc Ngọc Long Tủy, 2 loại đạo cụ này đều tiến hành Long Tứ Khởi Linh. Mỗi tuần giới hạn 80 lần Khởi Linh.

7 thuộc tính cơ bản gồm: thể lực, trí lực, thân pháp, xuyên thấu, kháng xuyên thấu, xuyên thấu chí mạng, kháng xuyên thấu chí mạng.

Trong đó thể lực, trí lực, thân pháp sẽ thêm vào thuộc tính nhân vật, xuyên thấu, kháng xuyên thấu, xuyên thấu chí mạng, kháng xuyên thấu chí mạng sẽ là thuộc tính Long Văn.

Tấn công Long Văn

Cấp trưởng thành Long văn đạt lv2 trở lên, khi người đeo tấn công, Long Văn có thể cùng tấn công mục tiêu. Long Văn lúc đầu tấn công cách 6 giây, bị tư chất tốc độ của Long Văn và tần suất tấn công của người đeo ảnh hưởng.

Cách nhân Chú Văn Huyết Ngọc

Chú Văn Huyết Ngọc có thể nhận ở tàng bảo các, thiên mệnh các, tiệm thần bí, lão tam hoàn hoặc các sự kiện game.

Cách nhân Ngọc Long Tủy

Ngọc Long Tủy nhận từ cửa hàng, tiệm bang hoặc tham gia Yến Tử Ổ.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.