Tính năng

HƯỚNG DẪN THỤ ẤN

GIỚI THIỆU

Khi Huynh Tỷ đạt cấp 73máy chủ mở được sau 70 ngày thì hãy đến NPC Tư Dương tại Thành Thị Bang để mở hệ thống Thụ Ấn.

TĂNG BẬC THỤ ẤN

  • Thụ Ấn có 25 cấp, tăng phẩm chất có thể tăng tên Thụ Ấn, và mở khóa 1 ngọc Thụ Ấn. Thụ Ấn có 5 phẩm chất Trắng, Lục, lam, Tím, Cam, mỗi lần tăng 5 cấp có thể tăng 1 lần phẩm chất Thụ Ấn.

  • Dùng Lệnh Bài Tiến Công tăng cấp Thụ Ấn gồm Sơ – Trung – Cao. Nhận được từ Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ.

  • Lần đầu tăng cấp Thụ Ấn sẽ mở khóa đặc kỹ Thụ Ấn. Dùng Tam Quân Hổ Phù có thể kích hoạt hiệu quả đặc kỹ Thụ Ấn, sau khi kích hoạt hiệu quả sẽ giảm 10% sát thương từ người chơi có cấp hàm tước thấp hơn. Hiệu quả đặc kỹ Thụ Ấn từ lúc kích hoạt duy trì 7 ngày, có thể dùng liên tục Tam Quân Hổ Phù để duy trì hiệu quả đặc kỹ Thụ Ấn.

TĂNG SAO THỤ ẤN

  • Dùng Hoán Linh Dịch có thể tăng cấp sao Thụ Ấn. Mỗi lần tăng cấp sao thành công có thể mở khóa 1 vị trí Khắc Văn, vị trí Khắc Văn có thể khắc Khắc Văn khác loại, giúp nhân vật tăng thuộc tính khác loại.

KHẮC VĂN

 • Khắc Văn chia thành Khắc Văn-Công và Khắc Văn-Thủ, chỉ được khắc vào Thụ Ấn vị trí Khắc Văn tương ứng, tăng thuộc tính Thụ Ấn. Loại thuộc tính Khắc Văn vị trí khác nhau không được trùng. Khắc Văn sau khi khắc không thể tháo, chỉ được dùng Khắc Văn khác để đổi.

SÁNG CỔ CHIẾM PHỆ

  • Dùng Xăm tại giao diện Sáng Cổ Chiếm Phệ thực hiện bói, bói được nhận Khắc Văn phẩm chất khác nhau. Quẻ bói may mắn càng nhiều, phẩm chất Khắc Văn được thưởng càng cao. Khắc Văn dư có thể dung luyện thành Mảnh Khắc Văn, Mảnh Khắc Văn tại Tiệm Khắc Văn mua các loại Khắc Văn khác nhau.

Cách nhận nguyên liệu: Hoán Linh Dịch mua ở Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ và Tiệm Khắc Văn, Quẻ thăm mua ở Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ, Cửa Hàng.

NGỌC THỤ ẤN

  • Ngọc Thụ Ấn sẽ tăng thuộc tính Thụ Ấn, dùng Phỉ Thúy Tâm Tinh để tăng cấp Ngọc Thụ Ấn. Khi Ngọc đạt cấp nhất định có thể tăng thêm năng lực Thụ Ấn.

ĐỔI THUỘC TÍNH

  • Có thể đến Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ hoặc Cửa Hàng mua Thiên Hoang Tinh Thạch, đổi loại thuộc tính các Ngọc.

Cách nhận nguyên liệu: Phỉ Thúy Tâm Tinh mua ở Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ và Cửa Hàng. Thiên Hoang Tinh Thạch mua ở Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ và Cửa Hàng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.