Tính năng

HỘ BẢO THẦN THÚ LIÊN SERVER

Cấp yêu cầu: 79

Cách tham gia: Cá Nhân

Thời gian diễn ra: 15:00 - 19:00.

Khi hoạt động mở ra, các Huynh Tỷ đủ điều kiện tham gia có thể tiến tới cảnh liên server “Tứ Tượng Trấn”. Sau khi chuẩn bị xong, đến Thánh Thú Sơn để đánh bại Hộ Bảo Thần Thú Liên Server nằm ở giữa Thánh Thú Sơn và nhận phần thưởng vật phẩm quý hiếm như "Mảnh trùng lâu ấn" và "Tử Tủy Lệnh".

Hộ Bảo Thần Thú Liên Server vốn có thần lực trời sinh, là kẻ thù của hàng vạn người. Huynh Tỷ cần lập đội trước khi bước vào thử thách.

Sau khi Huynh Tỷ bước vào “Thánh Thú Sơn”, sẽ mở ra dạng hỗn chiến nhóm. Đánh bại người chơi khác để tăng PK.

Sau khi hoạt động mở ra, tất cả người chơi tham gia hoạt động sẽ nhận được “Tứ Tượng Thủ Hộ” trong vòng 1 giờ đồng hồ. Khi thời hạn của “Tứ tượng thủ hộ” vẫn còn, Huynh Tỷ có thể tùy ý lựa chọn thời điểm tiến đến Thánh Thú Sơn, thách đấu Hộ Bảo Thần Thú.

Khi thời hạn của “Tứ tượng Thủ Hộ” đã hết, trong khi Huynh Tỷ đã được truyền tống tới “Tứ Tượng Trấn”, thì “Tứ tượng thủ hộ” sẽ được bổ sung thêm 1 giờ đồng hồ khi hoạt động Hộ Bảo Thần Thú Liên Server tiếp theo bắt đầu.

Trong thời gian hoạt động, sau khi Hộ Bảo Thần Thú Liên Server tử vong, trong vòng 10 phút sau đó hoạt động sẽ được làm mới.

Bản đồ Thánh Thú Sơn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.