Tính năng

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG SINH CON

Huynh Tỷ đạt cấp 75 sẽ mở tính năng nuôi con. Cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ nuôi con mới có thể nhận con, trong đó nhiều nhiệm vụ cần phải qua ngày mới có thể nhận được. Con trai và con gái không có sự khác biệt gì về sức mạnh.

Giao diện để vào tính năng nằm dưới ngay khung hình của nhân vật.

Thực hiện nhiệm vụ - nhận nuôi con

Sẽ có 1 chuỗi nhiệm vụ cần thực hiện trước khi Huynh Tỷ có thể nhận con về nuôi dưỡng. Các nhiệm vụ được giới hạn trong ngày, nên cần nhiều ngày để có thể hoàn thành hết chuỗi nhiệm vụ.

Các Huynh Tỷ độc thân cũng có thể làm nhiệm vụ để nhận nuôi con.

Nếu Huynh Tỷ đã kết hôn thì nhiệm vụ sẽ đơn giản và ít hơn.

Nhận nuôi con

Khi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ nuôi con, có thể nhận con về nuôi.

Có thể nhận nuôi con trai hoặc con gái, ngoài khác giới tính ra thì tư chất con cái như nhau, không có gì khác biệt.

Giảng bài

Có thể vào giao diện Giảng bài, nhận nhiệm vụ Tuần và nhiệm vụ Ngày, tùy theo độ khó cần phải giao đủ số sách để hoàn thành nhiệm vụ.

Chọn sách và NPC để chỉ dạy con cái, tùy vào mỗi loại sách khi đọc xong sẽ giúp con cái tăng trưởng những thuộc tính khác nhau.

Đọc sách càng nhiều sẽ tăng mức độ thành thạo với loại sách được đọc, tăng EXP trường làng, giúp con cái có thể được được những loại sách cao cấp hơn.

Tăng cấp cho con cái

Thông qua thưởng các rương năng động hằng ngày, Huynh Tỷ có thể nhận được Khởi Linh Đơn, dùng sẽ tăng EXP cho con cái.

Con cái có 3 giai đoạn: Sơ sinh, Thiếu Nhi, Thiếu Niên. Phiên bản hiện tại chỉ có thể nuôi dưỡng con tới khi thôi nôi, ở phiên bản sau có thể tăng trưởng con cái lên giao đoạn Thiếu Nhi.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.