Tính năng

ĐÚC TRANG BỊ

Tăng linh trang bị

Sau khi mở Tu Hành Chân Võ, có thể tăng linh thủ công và trang bị trùng lâu trên cấp 90 và trên 6 sao. Tăng linh thành công 100%, sau khi tăng linh trang bị sẽ tăng 1 bậc.

Bậc trang bị

Sau khi tăng bậc trang bị, tên trang bị sẽ tăng tiền tố tương ứng, thuộc tính mở rộng sẽ tăng tỉ lệ. Trang bị cấp sao càng cao, tăng tỉ lệ càng nhiều. Trong đó bậc 1-4 Chí Tôn, 5-8 Vương Quyền, 9 trở lên Thiên Đạo.

Ảnh hưởng đến tôi luyện

Trang bị lần đầu tăng phẩm chất mở khóa ngay 3 dòng thuộc tính tinh thông, thuộc tính tinh thông có thể tăng bởi tính năng tôi luyện. Khi bậc trang bị đạt Vương Quyền, Thiên Đạo sẽ tăng giới hạn bồi dưỡng của thuộc tính tinh thông.

Đổi trang bị

Tăng linh trang bị bồi dưỡng vị trí trang bị, đổi trang bị không mất bồi dưỡng đã hoàn thành. Nhưng tháo trang bị sẽ khiến trị số đã bồi dưỡng tạm mất hiệu lực, mặc lại trang bị có thể bồi dưỡng sẽ có hiệu lực trở lại.

Cách nhận nguyên liệu

Tăng linh trang bị tốn Thanh Huyền Linh Phách, Trường Sinh Linh Phách, Tử Vi Linh Phách và Đá Tinh Kim. Linh Phách chỉ nhận từ hoạt động Luận Kiếm Giang Hồ, Đá Tinh Kim nhận từ Cửa Hàng, Tiệm Bang, Tứ Tuyệt Trang và Luận Kiếm Giang Hồ.

Tôi luyện trang bị

Sau khi mở Tu Hành Chân Võ, lần đầu tăng linh sẽ mở khóa 3 dòng thuộc tính tinh thông. Dùng Đá Tinh Kim có thể tôi luyện thuộc tính tinh thông, mỗi lần chỉ tôi luyện 1 dòng, thành công 100%, khi bậc trang bị đạt Vương Quyền, Thiên Đạo sẽ tăng giới hạn bồi dưỡng của thuộc tính tinh thông.

Có thể đổi thuộc tính mong muốn bằng sử dụng Ly Hỏa để chọn thuộc tính mong muốn.

Đổi trang bị

Tôi luyện trang bị là bồi dưỡng vị trí trang bị, đổi trang bị cũng không tổn thất nếu đã bồi dưỡng xong. Nhưng tháo trang bị sẽ dẫn đến việc thuộc tính tinh thông tạm mất hiệu lực, sau khi mặc trang bị tôi luyện thì thuộc tính tinh thông sẽ có hiệu lực trở lại.

Cách nhận Đá Tinh Kim

Đá Tinh Kim có thể thông qua Cửa Hàng, Tiệm Bang, Tứ Tuyệt Trang và Luận Kiếm Giang Hồ nhận.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.