Tính năng

ÁM KHÍ HUYẾT TRÍCH TỬ

Huynh Tỷ cần đạt cấp Chu Thiên 124 mới đủ điều kiện mở Ám khí - Huyết Trích Tử. Nguyên liệu cần là 150 Phượng Vũ Ngô Đồng.

Sau khi đã chế tạo được bậc ám khí mới sẽ mở rộng thêm bậc phẩm chất của Ám Khí.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.