Tin tức

TRAO THƯỞNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT Ở S45 - ĐƯỜNG MÔN

Quý Thiếu Hiệp thân mến,

Kết thúc sự kiện "ĐẠI HIỆP TÁI CHIẾN" và "TƯƠNG TRỢ BẰNG HỮU" diễn ra từ 30/10 đến 01/11/2019 ở máy chủ S45 - Đường Môn, Ngữ Yên xin công bố danh sách trao thưởng các Thiếu Hiệp tham gia hợp lệ.

DANH SÁCH TRAO THƯỞNG "ĐẠI HIỆP TÁI CHIẾN"

Ngữ Yên đã hoàn tất trao thưởng sự kiện "Đại Hiệp Tái Chiến" cho các Thiếu Hiệp có UID nằm trong danh sách sau đây:

Thể lệ sự kiện: XEM CHI TIẾT

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG
0X04DD02013C33A07B0X04DD02013C33B06C
0X04DD02013C33A07E0X04DD02013C33B072
0X04DD02013C33A0980X04DD02013C33B079
0X04DD02013C33A09C0X04DD02013C33B19A
0X04DD02013C33A13A0X04DD02013C33B1A8
0X04DD02013C33A1470X04DD02013C33B1E1
0X04DD02013C33A16F0X04DD02013C33B1F4
0X04DD02013C33A1720X04DD02013C33B1FC
0X04DD02013C33A1740X04DD02013C33B209
0X04DD02013C33A23D0X04DD02013C33B24C
0X04DD02013C33A2550X04DD02013C33B264
0X04DD02013C33A2690X04DD02013C33B377
0X04DD02013C33A2940X04DD02013C33B392
0X04DD02013C33A2B20X04DD02013C33B3AB
0X04DD02013C33A2FF0X04DD02013C33B41B
0X04DD02013C33A3010X04DD02013C33B526
0X04DD02013C33A39B0X04DD02013C33B52D
0X04DD02013C33A3E70X04DD02013C33B570
0X04DD02013C33A42C0X04DD02013C33B57E
0X04DD02013C33A54D0X04DD02013C33B586
0X04DD02013C33A5980X04DD02013C33B58E
0X04DD02013C33A5C70X04DD02013C33B5C0
0X04DD02013C33A6060X04DD02013C33B650
0X04DD02013C33A6380X04DD02013C33B665
0X04DD02013C33A6740X04DD02013C33B6E4
0X04DD02013C33A6880X04DD02013C33B714
0X04DD02013C33A6B30X04DD02013C33B71D
0X04DD02013C33A6EC0X04DD02013C33B7B1
0X04DD02013C33A71E0X04DD02013C33B7BC
0X04DD02013C33A7700X04DD02013C33B903
0X04DD02013C33A8260X04DD02013C33B965
0X04DD02013C33A8C80X04DD02013C33B9A0
0X04DD02013C33A8E60X04DD02013C33B9A2
0X04DD02013C33A9620X04DD02013C33BA13
0X04DD02013C33A95F0X04DD02013C33BAA2
0X04DD02013C33A9680X04DD02013C33BC2D
0X04DD02013C33AA280X04DD02013C33BD35
0X04DD02013C33AA310X04DD02013C33BFCC
0X04DD02013C33AA640X04DD02013C33C0E9
0X04DD02013C33AA840X04DD02013C33C1CA
0X04DD02013C33AAC40X04DD02013C33C1EE
0X04DD02013C33AB650X04DD02013C33C205
0X04DD02013C33AC030X04DD02013C33C244
0X04DD02013C33AC050X04DD02013C33C3EC
0X04DD02013C33AC060X04DD02013C33C457
0X04DD02013C33AC580X04DD02013C33C588
0X04DD02013C33AC620X04DD02013C33C598
0X04DD02013C33AC770X04DD02013C33C5BB
0X04DD02013C33AD580X04DD02013C33C63B
0X04DD02013C33AE5C0X04DD02013C33C6B9
0X04DD02013C33AEB10X04DD02013C33C71D
0X04DD02013C33AEF90X04DD02013C33C765
0X04DD02013C33AF550X04DD02013C33C76E
0X04DD02013C33AFCF0X04DD02013C33C7FF
0X04DD02013C33B03B0X04DD02013C33C831
0X04DD02013C33B0680X04DD02013C33C8CF
0X04CF02013C336084

Lưu ý:

Nếu các thiếu hiệp có UID nằm trong danh sách nhưng chưa nhận được thưởng hoặc hợp lệ nhưng chưa có trong danh sách, các thiếu hiệp hãy báo lỗi trên trang hỗ trợ hotro.zing.vn hạn chót đến 23h59 ngày 08/11/2019. Qua ngày 08/11/2019 mọi thông tin báo lỗi sẽ không được hỗ trợ.

DANH SÁCH TRAO THƯỞNG "TƯƠNG TRỢ BẰNG HỮU"

Ngữ Yên đã hoàn tất trao thưởng sự kiện "Tương trợ bằng hữu" cho các Thiếu Hiệp có UID nằm trong danh sách sau đây:

Thể lệ sự kiện: XEM CHI TIẾT

DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG
0X04DD02013C3361280X04DD02013C336766
0X04DD02013C3363BE0X04DD02013C339149
0X04DD02013C3363E00X04DD02013C336131
0X04DD02013C3363560X04DD02013C336852
0X04DD02013C3362410X04DD02013C338975
0X04DD02013C3368340X04DD02013C338D3C
0X04DD02013C3364660X04DD02013C33932F
0X04DD02013C33702A0X04DD02013C3392CA
0X04DD02013C336AE00X04DD02013C336E84
0X04DD02013C3370EA0X04DD02013C337FBA
0X04DD02013C336FE60X04DD02013C339DBC
0X04DD02013C3367420X04DD02013C3363A0
0X04DD02013C3371C90X04DD02013C339A5C
0X04DD02013C3364140X04DD02013C338DD9
0X04DD02013C3361CF0X04DD02013C33A255
0X04DD02013C336F370X04DD02013C337110
0X04DD02013C336F2E0X04DD02013C3381ED
0X04DD02013C3370270X04DD02013C33641C
0X04DD02013C3366850X04DD02013C33814D
0X04DD02013C33730E0X04DD02013C336260
0X04DD02013C33732B0X04DD02013C3363E4
0X04DD02013C3362DE0X04DD02013C33A674
0X04DD02013C3367CB0X04DD02013C336309
0X04DD02013C3365850X04DD02013C337FB9
0X04DD02013C3367D20X04DD02013C33A688
0X04DD02013C336AB60X04DD02013C338A95
0X04DD02013C3371010X04DD02013C339258
0X04DD02013C3364650X04DD02013C339D87
0X04DD02013C3365860X04DD02013C33B19A
0X04DD02013C3361BD0X04DD02013C33A968
0X04DD02013C3366150X04DD02013C336409
0X04DD02013C3362630X04DD02013C3379C3
0X04DD02013C3361B10X04DD02013C33B3AB
0X04DD02013C336F0F0X04DD02013C3394D5
0X04DD02013C3377690X04DD02013C336F6D
0X04DD02013C3366030X04DD02013C337A1D
0X04DD02013C33689B0X04DD02013C338554
0X04DD02013C33644F0X04DD02013C339DB9
0X04DD02013C3384850X04DD02013C338496
0X04DD02013C3387960X04DD02013C336642
0X04DD02013C3388260X04DD02013C336348
0X04DD02013C33853B0X04CF02013C336084

Lưu ý:

Nếu các thiếu hiệp có UID nằm trong danh sách nhưng chưa nhận được thưởng hoặc hợp lệ nhưng chưa có trong danh sách, các thiếu hiệp hãy báo lỗi trên trang hỗ trợ hotro.zing.vn hạn chót đến 23h59 ngày 08/11/2019. Qua ngày 08/11/2019 mọi thông tin báo lỗi sẽ không được hỗ trợ.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.