Quý Thiếu Hiệp thân mến,

Tham gia trong thế giới kiếm hiệp Tân Thiên Long Mobile VNG, các Thiếu Hiệp sẽ nhận được vô vàn quà tặng phúc lợi cực hấp dẫn để hoành tảo trong giang hồ mộng ảo này. Ngữ Yên xin giới thiệu đến các Thiếu Hiệp chuỗi sự kiện PHÚC LỢI TÂN THỦ - ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG.

ĐIỂM DANH

  • Nội dung: Các thiếu hiệp mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà điểm danh. Điểm danh đạt mốc tích lũy sẽ có thêm phần quà cực khủng.
Điểm Danh (ngày) Vật phẩm Số Lượng
1 1 vạn Xu 5
2 Tẩy Luyện Đơn 1
3 Địa Sát Cường Hóa 1
4 Rương Đá Qúy lv 1 1
5 10 Nguyên Bảo Khóa 1
6 Tàng Bảo Đồ 1
7 Anh Hùng- Rượu 1
8 1 vạn Xu 5
9 20 Điểm 1
10 Địa Sát Cường Hóa 1
11 Rương Đá Qúy cấp 1 1
12 10 Nguyên Bảo Khóa 1
13 Tàng Bảo Đồ 1
14 Anh Hùng- Rượu 1
15 1 vạn Xu 5
16 Tẩy Luyện Đơn 1
17 Địa Sát Cường Hóa 1
18 Rương Đá Qúy lv 1 1
19 10 Nguyên Bảo Khóa 1
20 Tàng Bảo Đồ 1
21 Anh Hùng- Rượu 1
22 1 vạn Xu 5
23 20 Điểm 1
24 Địa Sát Cường Hóa 1
25 Rương Đá Qúy lv 1 1
26 10 Nguyên Bảo Khóa 1
27 Tàng Bảo Đồ 1
28 Anh Hùng- Rượu 1

Ngoài ra, điểm danh đạt tích lũy chỉ định sẽ được thưởng thêm:

Tích lũy Phần thưởng Số lượng
5 Lần Tàng Bảo Đồ 1
10 Lần Căn Cốt Đơn 1
15 Lần 100000 Xu 1
20 Lần Rương Đá Qúy Level 2 1
25 Lần Anh Hùng - Thi 1
Đủ Tháng 100 Nguyên Bảo Khóa 1

 

ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Nội dung: Thiếu hiệp chỉ cần mỗi ngày đăng nhập và ký danh trong vòng 7 ngày sẽ nhận được những phần thưởng ưu đãi hấp dẫn.

Đăng nhập Vật phẩm Số Lượng
Ngày 1 Qùa Thuốc Tân Thủ 1
10 Nguyên Bảo Khóa 1
Dây Bắt Thú 10
1 Vạn Xu 5
Địa Sát Cường Hóa 5
Ngày 2 Thiệp A Châu 1
Anh Hùng- Rượu 10
Đá Ngũ Sắc 1
1 Vạn Xu 10
Địa Sát Cường Hóa 5
Ngày 3 Cánh Tuyết Vũ (7 ngày) 1
Anh Hùng- Rượu 15
Đá Ngũ Sắc 2
1 Vạn Xu 15
Địa Sát Cường Hóa 5
Ngày 4 Tân Mãng Phù 1
Anh Hùng- Rượu 20
Tẩy Luyện Đơn 5
1 Vạn Xu 20
Địa Sát Cường Hóa 10
Ngày 5 Trứng Hổ 2
Tàng Bảo Đồ 5
Căn Cốt Đơn 2
1 Vạn Xu 25
Địa Sát Cường Hóa 10
Ngày 6 Kiếp Hỏa Phần Sát 1
Đá Ngũ Sắc 5
Căn Cốt Đơn 3
1 Vạn Xu 30
Địa Sát Cường Hóa 10
Ngày 7 Đá Huyết Tinh LV3 1
100 Nguyên Bảo Khóa 2
Qùa Chế Tạo Đồ lv50 1
1 Vạn Xu 35
Địa Sát Cường Hóa 20


CẦU PHÚC

Nội dung: Các Thiếu Hiệp online đủ 2 tiếng sẽ nhận được 1 lượt quay. Tối đa 6 lượt quay/ngày. Tham gia quay Cầu Phúc có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Cầu Phúc Vật phẩm Số Lượng

Online 2h được 1 lần quay
Tối đa 6 lần quay/ngày
Tàng Bảo Đồ 1
10 Điểm 1
100 Bạc 1
Vé Càn Quét 1
Luyện Khí Đơn 10
Địa Sát Cường Hóa 1
Dây Bắt Thú 1
Tẩy Luyện Đơn 1

THĂNG CẤP NHẬN THƯỞNG

Nội dung: Thiếu Hiệp tăng đến cấp chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà khủng.

Thưởng Cấp Vật phẩm Số Lượng
Qùa cấp 15 5 vạn xu 1
Địa Sát Cường Hóa 5
Qùa cấp 25 5 vạn xu 2
Địa Sát Cường Hóa 5
Bút Đổi Tên 1
Qùa cấp 35 5 vạn xu 3
Địa Sát Cường Hóa 5
Anh Hùng-Hoa 25
Đá Ngũ Sắc 1
Qùa cấp 40 5 vạn xu 4
Địa Sát Cường Hóa 10
Anh Hùng-Rượu 20
Tẩy Luyện Đơn 5
Qùa cấp 50 5 vạn xu 6
Thiên Canh Cường Hóa 2
Qùa Chế Tạo Đồ Lv50 1
Qùa Nguyên Liệu Kỹ Năng Sống LV50 1
Qùa Bùa Chế Tạo LV50 1
Qùa cấp 60 5 vạn xu 8
Thiên Canh Cường Hóa 3
Qùa Chế Tạo Đồ Lv60 1
Qùa Nguyên Liệu Kỹ Năng Sống LV60 1
Qùa Bùa Chế Tạo LV60 1
Qùa cấp 70 5 vạn xu 12
Thiên Canh Cường Hóa 3
Đá Ám Khí 5
Đá Vong Vô 3
Thiên Tôi Thần Ngọc 3
Qùa cấp 80 5 vạn xu 16
Chí Tôn Cường Hóa 1
Qùa Chế Tạo Đồ Lv80 1
Qùa Nguyên Liệu Kỹ Năng Sống LV80 1
Qùa Bùa Chế Tạo LV80 1
Qùa cấp 90 5 vạn xu 20
Chí Tôn Cường Hóa 5
Qùa Chế Tạo Đồ Lv90 2
Qùa Nguyên Liệu Kỹ Năng Sống LV90 10
Qùa Bùa Chế Tạo LV90 2

HÀNH TRÌNH GIANG HỒ

Nội dung: Trong quá trình khám phá Tân Thiên Long Mobile, các Thiếu Hiệp hoàn thành đủ các nhiệm vụ trong sự kiện "Hành Trình Giang Hồ" trong vòng 7 ngày sẽ nhận được nhiều phần quà cực khủng.

Hành Trình Giang Hồ Yêu Cầu Vật phẩm Số Lượng
Nhập Giang Hồ Nhân Vật đạt cấp 20 Địa Sát Cường Hóa 5
4 kỹ năng đạt cấp 30 1 vạn xu 10
Có 5 hào hữu trở lên 1 vạn xu 1
Hoàn Thành 1 lần chia sẻ Tuần 10 Nguyên Bảo Khóa 1
Mua 10 Địa Sát Cường Hóa tại Tiệm Bạc Địa Sát Cường Hóa 5
Hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ ngày 1 vạn xu 2
Thí Luyện Anh Hùng vượt chương Giang Hồ Tân Tú Anh Hùng - Hoa 10
Tích lũy tham gia 1 lần phó bản Trân Long Kỳ Cuộc Thiên Linh Đơn 1
Tích Lũy tham gia 50 lần Đoạt Bảo Mã Tặc Tẩy Luyện Đơn 3
Tích Lũy tham gia 2 lần Phó Bản Lão Tam Hoàn Địa Sát Cường Hóa 5
Tích Lũy tham gia 2 lần thi Khoa Cử 1 vạn xu 10
Tích Lũy tham gia 20 lần Diệt Ác Tầm Bảo Tàng Bảo Đồ 5
Tích Lũy 10 miếng Tàng Bảo Đồ Xảo Quyệt 1
Hoàn Thành 10 Vòng Nhiệm Vụ Bang 1 Vạn Xu 5
8 cường hóa trang bị đạt LV25 Đá Ngũ Sắc 2
Du Thiên Hạ Nhân vật đạt cấp 32 Địa Sát Cường Hóa 5
4 Kỹ năng tăng đến level 37 1 vạn xu 15
Ở Yến Vương Mộ tầng bất kỳ diệt 50 quái Địa Linh Đơn 1
Tẩy Luyện 3 lần Trân Thú Tẩy Luyện Đơn  3
Nạp tích lũy 6 VNĐ 10 Nguyên Bảo Khóa 2
Mua 30 Địa Sát Cường Hóa tại Tiệm Bang Địa Sát Cường Hóa 10
Tỉ võ 1 lần với người khác tại thao trường Lạc Dương 10 Nguyên Bảo Khóa 1
Mua 5 Đá Ngũ Sắc tại Tiệm Bạc Tân Mãng Phù 1
Tích Lũy tham gia 2 lần Hành Tửu Lệnh Bang Vận Tiêu Lệnh 1
Đúc Thần khí đã đầy Đá Ngũ Sắc 1
Tích lũy tham gia 4 lần Phó Bản Yến Tử Ổ Đá Ngũ Sắc 1
Tích lũy tham gia 3 lần Phản Tặc Xâm Nhập Rương Đá Qúy Lv1 1
8 món cường hóa trang bị đạt lv35 Qùa Nhập Môn Cường Hóa 1
Ở Tần Hoàng Địa Cung tầng bất kỳ diệt 100 quái Thiên Linh Đơn 1
Hiệp khách Hành Nhân vật đạt level 40 Địa Sát Cường Hóa 5
Năng động đạt 100 Tẩy Luyện Đơn 2
Tích lũy mua 1 thẻ tuần hoặc thẻ tháng 10 Nguyên Bảo Khóa 2
Mua 10 Tẩy Luyện Đơn- Thú tại Tiệm Bạc Tẩy Luyện Đơn 1
Thí Luyện Anh Hùng vượt chương Hé Lộ Tài Năng Anh Hùng-Hoa 20
Trân Thú học 2 kỹ năng Tàng Bảo Đồ 2
Sinh sản 2 lần trân thú Tẩy Luyện Đơn 1
Tích Lũy tham gia 4 lần Luyện Công Bang Thiên Linh Đơn 1
Tích lũy tham gia 2 lần Tống Liêu Đại Chiến Căn Cốt Đơn 1
Đột phá Thần Khí đến bậc 2 Rương Đá Qúy Lv1 3
Nhậm Tiêu Dao Cống hiến lịch sử đạt 2000 Cống Hiến Lệnh 1
Mua 5 đá quý cấp bất kỳ Rương Đá Qúy LV1 3
Toàn thân khảm 10 đá quý LV2 trở lên Qùa-Nhập Môn Khảm Đá 1
Tẩy luyện điểm trưởng thành của 1 trân thú đến Trác Việt Tẩy Luyện Đơn 1
Sinh sản được 1 tran thú đời 2 7 sao hoặc 7 sao trở lên Căn Cốt Đơn 1
Trân Thú học 4 kỹ năng Tàng Bảo Đồ 3
Tích Lũy tham gia Luyện Kim Bang 1000 Bạc 2
Tích Lũy diệt 2 Kính Hồ Thổ Phỉ Rương Đá Qúy LV1 1
Lực chiến đạt 10 vạn 10 Nguyên Bảo Khóa 10
8 món cường hóa trang bị đến 45 Địa Sát Cường Hóa 25
Võ Lâm Tôn Ghép hoặc tằn 5 đá quý đến Lv5 Qùa- Bậc Thầy Đá Qúy 1
Toàn thân khảm 10 đá quý LV5 Rương Đá Qúy LV3 1
Kết giao 10 vị anh hùng Anh Hùng-Hoa 1
Hoàn Thành 6 lần Vận Tiêu Bang Cống Hiến Lệnh 2
Tích lũy tham gia 2 lần phó bản Tứ Tuyệt Trang Tẩy Luyện Đơn 5
Nhân vật đạt lv50 Thiên Canh Cường Hóa 5
9 món cường hóa trang bị đến 45 Qùa Thành Tựu Cường Hóa 1
Học 1 kỹ năng sống Cống Hiến Lệnh 1
Thí Luyện Anh Hùng vượt qua Thanh Sam Lỗi Lạc Anh Hùng-Rượu 10
Xong 100 vòng đầu tiên của nhiệm vụ 300 vòng  5000 bạc 1
Đạt cấp 50 và hoàn thành báo danh làm sư phụ 100000 Xu 1

Ngoài ra, hoàn thành đủ mốc nhiệm vụ sẽ được thưởng thêm:

Yêu Cầu Vật phẩm Số Lượng
 xong 10 nhiệm vụ Long Hồn Nguyên Thần 10
 xong 20 nhiệm vụ Long Hồn Nguyên Thần 10
 xong 40 nhiệm vụ Long Hồn Nguyên Thần 20
 xong 60 nhiệm vụ Long Hồn Nguyên Thần 20
 xong 80 nhiệm vụ Long Hồn Nguyên Thần 20
 xong 100 nhiệm vụ Long Hồn Nguyên Thần 20

 


Nếu cần hỗ trợ, quý thiếu hiệp có thể liên hệ đến trang hotro.zing.vn hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.


Xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác: